*****        12km       *****      
Place Number Name,Given name Age M/W Finished time Men/Women Rank
1 264 Shinyuu Satou 32 man 43:10 1
2 311 Takehisa Fujiwara 42 man 44:59 2
3 325 Hiroshi Murata 42 man 46:55 3
4 294 Kenta Nagafuji 31 man 47:51 4
5 245 Yuya Kubota 30 man 47:56 5
6 297 Shintaro Nasu 33 man 49:40 6
7 211 Ryosuke Izumi 18 man 49:55 7
8 328 Gaku Moriyama 37 man 50:10 8
9 320 Kensuke Mitsuo 33 man 51:50 9
10 306 Kouichi Harikae 59 man 51:58 10
11 263 Shun Sato 32 man 52:41 11
12 300 Takashi Nishimoto 35 man 53:50 12
13 212 Takayuki Ito 23 man 53:58 13
14 215 Kazuhiko Iwahashi 35 man 54:06 14
15 230 Yukio Oshida 46 man 54:30 15
16 298 Kazuhiro Narito 49 man 54:55 16
17 255 Takashi Kohiyama 26 man 55:17 17
18 235 Takanori Kanai 51 man 55:18 18
19 295 Kazutaka Nakamura 52 man 55:56 19
20 310 Shinya Fujiwara 30 man 56:12 20
21 252 Katsuji Kobayashi 42 man 56:15 21
22 340 Yoshifumi Watanabe 43 man 56:59 22
23 272 Ryusuke Seki 28 man 57:10 23
24 493 Miyuki Hoshino 43 woman 57:14 1
25 203 Hideharu Asai 40 man 58:28 24
26 249 Naosuke Kuroda 55 man 58:44 25
27 447 Miho Takashima 46 woman 58:52 2
28 216 Wataru Iwabuchi 41 man 59:58 26
29 337 Osamu Wakayama 51 man 1:00:31 27
30 225 Hiroshi Osuga 40 man 1:00:34 28
31 248 Jun Granada 50 man 1:00:41 29
32 241 Tsutomu Kikkawa 33 man 1:00:50 30
33 210 Naoyoshi Izumi 51 man 1:00:55 31
34 329 Ryoichi Yauchi 49 man 1:01:28 32
35 204 Nobuyuki Asaoka 58 man 1:01:57 33
36 268 Satoshi Shirai 50 man 1:02:06 34
37 315 Jun Maeda 44 man 1:02:10 35
38 441 Noriko Shirai 49 woman 1:02:16 3
39 334 Shinichi Yamada 49 man 1:02:36 36
40 313 Toshiyuki Hoshi 44 man 1:02:56 37
41 342 Tsuyoshi Ueshin 43 man 1:03:07 38
42 287 Shuji Tojo 47 man 1:03:31 39
43 219 Eita Ushioda 30 man 1:03:39 40
44 257 Kazuhiko Saitou 48 man 1:04:28 41
45 282 Tomoki Tanigawa 38 man 1:04:35 42
46 307 Yasumichi Hino 41 man 1:04:43 43
47 231 Masayoshi Oda 43 man 1:04:48 44
48 304 Yuuichi Hasegawa 44 man 1:04:57 45
49 275 Takafumi Takai 34 man 1:05:26 46
50 214 Yoshiyasu Ito 45 man 1:05:29 47
51 455 Emi Tsukui 31 woman 1:05:37 4
52 288 Junichi Tomita 33 man 1:06:13 48
53 296 Hayato Nakamura 28 man 1:06:15 49
54 220 Joji Utsunomiya 46 man 1:06:27 50
55 207 Nanami Ajino 14 man 1:06:44 51
56 322 Jiro Ichibagase 31 man 1:06:50 52
57 261 Masaichi Sakaguchi 51 man 1:07:11 53
58 217 Ichiro Iwamoto 45 man 1:07:15 54
59 317 Yoshiki Masuyama 53 man 1:07:22 55
60 273 Akihiro Sekiguchi 25 man 1:07:57 56
61 437 Eriko Satooka 31 woman 1:07:58 5
62 451 Tamae Tanabe 58 woman 1:08:11 6
63 281 Jun Tanigami 33 man 1:08:18 57
64 256 Hiroshi Saijo 54 man 1:08:20 58
65 292 Tatemi Naganawa 49 man 1:08:29 59
66 463 Naoko Hanaya 31 woman 1:08:52 7
67 289 Kanjiro Nakagawa 29 man 1:09:14 60
68 400 Naoko Nojiri 51 woman 1:09:41 8
69 208 Daisuke Adachi 34 man 1:10:00 62
70 285 Atsushi Terada 43 man 1:10:00 61
71 326 Kenji Meguro 46 man 1:10:01 63
72 280 Isao Tanaka 71 man 1:10:31 64
73 239 Naoki Kampuku 40 man 1:10:57 65
74 476 Yumi Minezaki 29 woman 1:11:06 9
75 223 Syunpei Endo 29 man 1:11:11 66
76 490 Kayo Yoshida 26 woman 1:11:25 10
77 446 Teruko Semba 52 woman 1:11:31 11
78 299 Daisuke Nisiki 23 man 1:11:32 67
79 414 Kiyomi Ogawara 38 woman 1:11:45 12
80 286 Shuuichi Terada 63 man 1:11:57 68
81 339 Hiroaki Watanabe 43 man 1:12:07 69
82 402 Sawa Arai 20 woman 1:12:43 13
83 267 Shigeru Shimada 52 man 1:12:48 70
84 259 Hiroki Saitou 45 man 1:12:50 71
85 330 Yoshikazu Yano 51 man 1:13:03 72
86 242 Craig Gillett 43 man 1:13:06 73
87 276 Daisuke Takashima 39 man 1:13:22 74
88 253 Kunio Kobayashi 64 man 1:13:33 75
89 279 Makoto Takenaka 58 man 1:13:41 76
90 432 Teruko Saijo 50 woman 1:13:45 14
91 335 Mitsuru Yamada 53 man 1:13:50 77
92 407 Yuko Iwasaki 38 woman 1:14:26 15
93 453 Yukiko Tanomura 32 woman 1:14:31 16
94 323 Jun Murakami 29 man 1:14:36 78
95 265 Tsukasa Sato 49 man 1:15:07 79
96 475 Reiko Mizuno 57 woman 1:15:16 17
97 237 Makoto Kawai 26 man 1:15:28 80
98 312 Atsuki Furuyama 45 man 1:15:32 81
99 411 Toyoko Osuga 39 woman 1:15:37 18
100 222 Shoji Ebisawa 45 man 1:16:03 82
101 424 Sawako Kita 42 woman 1:16:07 19
102 206 Kiminari Ajino 36 man 1:16:16 83
103 270 Hidetoshi Suzuki 38 man 1:16:38 84
104 423 Ayako Kikuchi  26 woman 1:17:09 20
105 401 Yuka Asano 30 woman 1:17:57 21
106 474 Tsukasa Miza 30 woman 1:17:57 21
107 269 Koji Sugisawa 30 man 1:18:00 85
108 430 Mika Kosuge 47 woman 1:18:12 23
109 448 Masae Takase 59 woman 1:18:27 24
110 442 Ayako Suzuki 36 woman 1:18:29 25
111 302 Takayuki Nemoto 39 man 1:18:30 86
112 319 Kazuo Matsumoto 67 man 1:18:36 87
113 227 Yusuke Okamura 40 man 1:18:45 88
114 291 Hiroshi Nagata 31 man 1:18:45 89
115 226 Masamitsu Ohtawa 37 man 1:18:46 90
116 421 Mayumi Kawati 50 woman 1:18:49 26
117 425 Saori Kimura 25 woman 1:19:12 27
118 496 Haruka Kumagai 25 woman 1:19:13 28
119 487 Ayako Yumoto 26 woman 1:19:14 29
120 202 Naoto Aoki 47 man 1:19:17 91
121 410 Eiko Ushioda 56 woman 1:19:23 30
122 433 Shizuka Sagawa 38 woman 1:19:27 31
123 262 Koji Sagawa 41 man 1:19:28 92
124 494 Tsukiko Isobe 62 woman 1:19:32 32
125 454 Sae Chokki 29 woman 1:19:55 33
126 464 Chikako Harada 29 woman 1:19:58 34
127 434 Kyoko Sato 45 woman 1:20:04 35
128 486 Misaki Yamamoto 28 woman 1:20:09 36
129 403 Hiroko Arai 36 woman 1:20:21 37
130 427 Yasuko Kubota 70 woman 1:20:34 38
131 240 Ryota Kikuchi 27 man 1:20:36 93
132 327 Yunosuke Moriya 38 man 1:20:59 94
133 473 Izumi Maruyama 37 woman 1:21:00 39
134 331 Takeshi Yamazawa 45 man 1:22:01 95
135 229 Makoto Okumura 54 man 1:22:20 96
136 440 Hiromi Shoji 48 woman 1:23:32 40
137 452 Chihiro Tani 29 woman 1:24:43 41
138 405 Rie Inokoshi 30 woman 1:25:33 42
139 404 Ayumi Ishii 43 woman 1:25:43 43
140 480 Yoriko Murakami 57 woman 1:25:57 44
141 301 Shingo Nishiyama 37 man 1:26:20 97
142 479 Mai Murakami 27 woman 1:27:05 45
143 459 Hiromi Nozawa 30 woman 1:27:08 46
144 274 Yoshiyuki Sekimoto 48 man 1:27:13 98
145 417 Yoko Osada 31 woman 1:27:26 47
146 406 Mariko Iwao 29 woman 1:27:41 48
147 457 Ryoko Nakamura 39 woman 1:28:19 49
148 309 Nobuhiro Hirose 48 man 1:28:20 99
149 495 Noriko Yamashita 63 woman 1:28:48 50
150 316 Hideji Makino 60 man 1:28:51 100
151 418 Yuki Oshida 46 woman 1:28:53 51
152 449 Fumika Takemoto 32 woman 1:28:56 52
153 233 Norio Kasai man 1:29:55 101
154 483 Junko Yamada 46 woman 1:31:21 53
155 468 Rie Fujimori 38 woman 1:31:22 54
156 431 Masako Goto 76 woman 1:32:04 55
157 224 Yosihumi Endo 25 man 1:32:08 102
158 250 Masahiko Kuwano 44 man 1:32:27 103
159 435 Naomi Sato 45 woman 1:33:08 56
160 318 Akihiro Matuura 25 man 1:33:50 104
161 466 Momoko Hiranuma 36 woman 1:34:22 57
162 333 Shosaku Yamada 56 man 1:35:35 105
163 481 Mika Yanagita 24 woman 1:35:36 58
164 419 Tomoyo Kase 25 woman 1:35:37 59
165 341 Kazuo Hiraishi 67 man 1:39:02 106
166 422 Ayano Kawanami 26 woman 1:41:52 60
167 491 Ai Yoshibe 38 woman 1:44:26 61
168 429 Chisato Gotsu 43 woman 1:45:07 62